domingo, 31 de julio de 2011

CHV i comitè d’empresa arriben a un acord per a l’aplicació de mesures d’estalvi

Els acords afectaran els exercicis 2011 i 2012, en els quals s'ha pactat que no es perdrà cap lloc de treball.
Nota de premsa

En el marc dels ajustaments pressupostaris a què els centres sanitaris es veuen obligats a fer front, el Consorci Hospitalari de Vic i el comitè d’empresa han arribat aquest migdia a un acord per aplicar diverses mesures que permetran fer front a la contenció de la despesa.

Els acords a 2 anys 2011-2012 queden estipulats en els següents punts:

• Preservar l’interès col•lectiu (usuaris i entorn)
• Cap pèrdua de lloc de treball
• Cap ERO de suspensió per l’exercici 2011
• Retribució variable de tots els grups professionals condicionat a l’assoliment de pressupost previst 2011 i de garantia del 50% per retribució variable de cara el 2012.
• Constitució d’una comissió paritària de seguiment de l’acord i de les mesures d’ajustament pressupostari per assolir el resultat econòmic previst.


Es destaca l’elevada de participació en la consulta realitzada pel comitè d’empresa en data 27 de juliol a totes les persones treballadores del CHV.

EPA II trimestre: Un any després de la reforma laboral, la taxa d'atur augmenta un 2%


unemployment
I continua augmentant la precarietat: l
a taxa de temporalitat se situa en el 20,5%, i la juvenil arriba fins al 56,3%
2 de cada 10 famílies tenen almenys un membre a l'atur

Al segon trimestre de l’any 2011, coincidint amb la Setmana Santa i l’inici de la temporada estiuenca, la taxa d’atur a Catalunya es redueix únicament en un 0,95% respecte al trimestre anterior, situant-se en el 18,06%. Això significa un total de 690.900 persones en situació de desocupació, 36.700 menys que el trimestre anterior, però 14.800 persones més que el mateix trimestre de l’any anterior, el que representa un increment interanual d’un 2,19%.

Respecte la població activa, hem de destacar que s’ha produït un descens respecte el trimestre anterior de 1.600 persones (-0,02%) i un increment respecte l’any anterior d’un 0,23%.
En relació a la taxa d’ocupació, s’ha incrementat lleugerament, un 0,07% respecte al trimestre anterior, situant-se en el 51,8%, però es manté respecte l’any anterior.
La taxa d’activitat s’ha incrementat una dècima respecte al trimestre anterior, situant-se en el 63,2%.
Pel que fa la taxa de temporalitat, s’ha de destacar el seu increment en 1,6 punts percentuals respecte al trimestre anterior, arribant al 20,5%. Respecte a la taxa de temporalitat juvenil l’increment encara és mes important, ja que s’ha situat en un 56,3%, gairebé 2 punts percentuals més que el trimestre anterior.
Per províncies, Girona presenta una taxa d’atur del 21,6% (3,5% per sobre de la mitjana de Catalunya), seguida per Tarragona, amb un 18,1%; Barcelona, amb un 17,9%, i finalment Lleida, única província on la taxa d’atur s’ha incrementat respecte al trimestre anterior (1% més), situant-se en un 12,8%.
Respecte a la població per gènere, els homes continuen tenint una taxa d’atur més elevada, amb un 18,6%, mentre que la de les dones és un punt percentual inferior (17,5%). No obstant, la taxa d'ocupació masculina continua sent molt més elevada, amb un 56,7%, mentre que la femenina es troba en un 47,1%.
Pel que fa la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 42%, gairebé un 2% més que el mateix període de l’any anterior.
Durant aquest trimestre, la població desocupada estrangera s’ha incrementat en un 2,7% respecte a l’any anterior.
Pel que fa als sectors, on més ocupació s'ha destruït ha estat la construcció (més de 40.000 persones) i la indústria (més de 27.000 persones).

2 de cada 10 famílies continuen tenint almenys 1 persona a l'atur
Des d'aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d'aquesta crisi. Aquest trimestre, 255.800 famílies tenen la persona principal desocupada. Un altra dada que també posa de manifest la greu situació de moltes famílies, és que durant aquest trimestre el 19,8% de famílies catalanes tenen almenys 1 persona l'atur.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya entenem que la reducció de la taxa d’atur és estacional i representa cap símptoma de millora del nostre mercat de treball ja que, de fet, l’atur s’ha incrementat respecte al mateix període de l’any anterior.

Continuem sense veure indicis de canvi de model productiu; tot al contrari, un augment de la precarietat laboral dels treballadors i treballadores de Catalunya, amb increments en la taxa de temporalitat dels joves i de la resta de persones treballadores: la reforma laboral contínua sense funcionar.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tan necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
  • La pròrroga del Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA), que finalitza el proper 16 d’agost i que combina accions d’orientació i formació per a la reinserció laboral amb un ajut de 400 euros destinada a les persones desocupades que hagin esgotat les prestacions.
  • Polítiques actives d'ocupació dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són les persones més joves, les persones en situació d’atur de llarga durada i les persones majors de 45 anys, i adaptades a les necessitats dels territoris.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d'ocupació, destinant més recursos a l’orientació, la formació, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d'ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
  • Reforçar els serveis públics d'ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d'ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació.
  • L’inici immediat dels cursos de formació per a l’ocupació adreçats prioritàriament a persones en situació de desocupació.
L’impuls dels processos d'acreditació de competències professionals adquirides per la via de l'experiència laboral.
  • Una millor distribució en el pagament d'impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir,  d’una vegada per totes, d'aquesta crisi.

El adelanto electoral, una decisión adecuada porque “la legislatura no daba más de sí”El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha manifestado que la decisión del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de adelantar las elecciones es correcta porque “la legislatura no daba más de sí” y ha calificado de positivo que este anuncio se haga con cuatro meses de antelación. Méndez ha señalado que sería interesante que si el Consejo de Ministros o el Parlamento van a seguir tomando decisiones hasta esa fecha, “al menos no se vaya más allá de adonde se ha ido, desde mayo del pasado año, pues se han adoptado decisiones muy duras, negativas y algunos temas, como el de la negociación colectiva, en estos momentos son susceptibles de empeorar en el Parlamento”.
Méndez ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que digan con claridad si van a abordar la lucha por la recuperación económica, por el empleo, por el cambio del modelo productivo. En este sentido, ha declarado que “al menos el principal partido de la oposición no va a tener como eje de su discurso pedir elecciones, ahora lo que nos interesa saber a todos es qué es lo que pretende hacer. Al igual que saber qué quiere hacer el partido del Gobierno y el resto de los partidos políticos. Se abre una etapa muy interesante. Nosotros desde UGT ya teníamos diseñada una campaña en los centros de trabajo, vamos a hacer también actos públicos donde vamos a defender nuestros planteamientos y propuestas y vamos a hacer nuestro análisis de lo que ha ocurrido en esta dura legislatura, que acaba el 20 de noviembre”.

Denuncian los problemas de seguridad de la estación del AVEnterior de la estación del AVE de Albacete. :: JOSÉ M. ESPARCIA
Critican que no exista un arco de seguridad para los pasajeros y aseguran que no existe plan de emergencias, extremo que niega Adif
La flamante estación del AVE de Albacete esconde tras de sí una triste situación laboral con sus vigilantes de seguridad que denuncian la situación en la que se ven obligados a desempeñar su trabajo. Responsabilizan de la situación directamente a la dirección que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la empresa pública que gestiona la estación, tiene en las instalaciones que «obliga» a la empresa que ha subcontratado para prestar el servicio de seguridad «que hace y deshace lo que quiere». Y es que aseguran que en su contrato con Eulen, «de 14 millones de euros», la empresa pública «redacta contratos con cláusulas abusivas que dejan indefensa a la empresa que los firma».
El problema comenzó con la apertura de la nueva estación del AVE de la ciudad. Según los trabajadores, que prefieren no desvelar sus nombres para evitar represalias, un poco antes de su puesta en marcha momento en el que comenzaron los despidos a «instancias» de Adif. Como ejemplo explican que poco antes de su inauguración se despidió a un trabajador por estar sentado «en una postura poco ortodoxa» en el escáner, «pero resulta que el despedido no era el que salía en la foto», explican.
Otro ejemplo es el despido de las dos mujeres que trabajaban en seguridad en la estación. La explicación oficial fue que se les despedía por abandono del servicio tras ser detectadas por la cámara saliendo del cuarto de baño para comerse un bocadillo, «porque no tenemos un sitio para hacerlo». Para ellos, la explicación real radica en que en esas fechas estaban reivindicando un vestuario para los vigilantes puesto que la ley les prohíbe ir uniformados por la calle. Después de «mucho patalear» explican que se les deja utilizar el vestuario del Centro de Regulación y Control del Tráfico Ferroviario y se les ha habilitado un cubículo en el que se han colocado las taquillas. «Todos los días mi hijo me pregunta porqué me han despedido y todavía no sé que contestarle», reconoce una de las afectadas.
También recuerdan otro caso en el que un trabajador fue despedido por no reflejar en el parte la llegada de un inspector de trabajo «cuando se le llevó directamente a la dirección». El propio Adif reconoció ayer a este diario que había utilizado una cláusula del contrato para solicitar su despido por una «infracción grave». Y es que, según la versión de Adif, fue el propio trabajador el que permitió la entrada al Centro de Regulación y Control del inspector «un recinto de acceso absolutamente restringido a personal ajeno al servicio ferroviario salvo autorización expresa de la entidad pública empresarial, sin comunicar ni solicitar permiso a Adif, ni tan siquiera a su propia empresa».
Pero la cosa no termina ahí. Denuncian amenazas, el seguimiento de los movimientos de los vigilantes con las cámaras de seguridad o presiones hacia los trabajadores «porque nos negamos a cometer ilegalidades como pretenden en ocasiones como el registro de equipajes manualmente sin estar presente los propietarios».
Condiciones dignas
«No estamos pidiendo dinero sino que queremos unas condiciones dignas de trabajo», explican al tiempo que recuerdan que «nos da igual si nos tenemos que pasar toda la noche vigilando un tren, pero no queremos esta situación».
A todo ello le suman importantes problemas de seguridad que denuncian que hay en la estación «y son solo la punta del iceberg». Aseguran que la estación y la galería comercial no cuentan con plan de emergencias «cuando se abre al público todos los días». Pero Adif lo desmiente. «La estación de Adif Vialia Albacete Los Llanos dispone de un Plan de Autoprotección cuya funcionalidad se ha verificado en los simulacros técnicos realizados en la misma». Explica que en estos simulacros se ha constatado la operatividad de dicho Plan en el recinto y se ha comprobado el correcto funcionamiento de los protocolos de comunicación
Denuncian que tampoco existe un arco detector en el control de accesos de viajeros «y evidentemente cualquier persona podría portar encima cualquier tipo de arma y pasaría dicho control accediendo al tren sin problemas». Y Adif lo reconoce, pero explica que el uso de arcos de seguridad en estaciones de ferrocarril «no es en absoluto imprescindible ni obligatorio, según la normativa vigente, como tampoco lo es el uso de escáneres». No obstante, desde la compañía ferroviaria explican que la estación de Adif Vialia Albacete Los Llanos sí dispone de escáneres para inspeccionar los bultos de mano y equipajes.

Inseguridad se manifiesta de nuevo en el Metro de Madrid con continuas peleas que la Seguridad Privada no puede atajar por falta de efectivos y medios


Print Friendly

Huelga de escoltas en el País Vasco y Navarra. Los 2.500 profesionales se preparan para un parón en el sector ante la decisión de Interior de eliminar serviciosLos datos concretos, según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, son los siguientes: el próximo 1 de septiembre se pasará a un recorte de más del 50% de los actuales servicios de protección. La gran mayoría de los protegidos que tengan un servicio de dos escoltas y un vehículo, perderán el coche y tendrán un único guardaespaldas.
Los escoltas aseguran que se trata de un tema “puramente económico”. Es decir, la consejería de Interior del Gobierno vasco, de quien dependen los servicios privados de protección, no dispone de fondos suficientes.
El problema que se les plantea a estos profesionales es que Interior no les garantiza un futuro en otro tipo de servicios (protección a mujeres maltratadas, por ejemplo). Este asunto se encuentra en plena negociación con la consejería.
Mientras, se están planteando hacer un parón total de su actividad como medida de presión. La fecha que barajan para esta huelga general es el 1 se septiembre. En total,2.500 escoltas desempeñan su labor en el País Vasco y Navarra
Ya en 2009 hubo una huelga en la seguridad privada, que también afectó a los escoltas (en torno al 90% de los escoltas no son funcionarios). No obstante, este sector no puede sufrir ningún paro, por lo que la Secretaría de Estado de Seguridad decretó unosservicios mínimos del 100%.
Así lo comunica Interior
Interior ya está comunicando a los afectados la decisión de prescindir de algunos servicios de escolta. La siguiente carta, a la que ha tenido acceso ECD, fue enviada a un concejal en el País Vasco. Ocupa un escaño en una de las localidades del llamado ‘triángulo’, entreHernani, Oiartzun y Renteria:
– Por medio del presente escrito, y contestando a su expresa solicitud, se pone en su conocimiento, y se ratifica, la información que se le adelantó vía telefónica sobre su servicio de protección, en la que se le informaba que su servicio a partir del día 1 de Septiembre de 2011 consistirá en un servicio de protección personal compuesto por un escolta sin vehículo.
– E cualquier caso, la Unidad de Protección de la Ertzaintza, a pesar de que por la urgencia y volumen de las comunicaciones a realizar, mantuvo un primer contacto telefónico con Vd., le recuerda la posibilidad de establecer una entrevista personal para aclarar cualquier inquietud sobre su seguridad.
Camacho negó la reducción de escoltas
El actual ministro del Interior concedió en marzo de 2010 una entrevista a la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en la que dijo que “es importante no perder de vista que ETA sigue intentando causar el mayor sufrimiento a nuestra sociedad y, por tanto, no podemos relajar las medidas de seguridad”.
Mientras ETA exista, el nivel de protección para los amenazados se mantendrá intacto”, aseguró entonces el ex secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho.
Fuente: elconfidencialdigital.com

Los escoltas del País Vasco y Navarra preparan una huelga para septiembre


Los escoltas se están planteando hacer un parón total de su actividad como medida de presión. La fecha que barajan para esta huelga general es el 1 se septiembre. En total, 2.500 escoltas desempeñan su labor en el País Vasco y Navarra
Los escoltas que protegen a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra están viviendo una difícil situación. Interior les ha comunicado que a la vuelta de verano habrá un drástico recorte de sus servicios. Ellos, mientras, están preparando una huelga. Camacho dijo hace un año que no recortaría ningún servicio mientras la banda existiera.
Los escoltas aseguran que se trata de un tema “puramente económico”. Es decir, la consejería de Interior del Gobierno vasco, de quien dependen los servicios privados de protección, no dispone de fondos suficientes.
El problema que se les plantea a estos profesionales es que Interior no les garantiza un futuro en otro tipo de servicios (protección a mujeres maltratadas, por ejemplo). Este asunto se encuentra en plena negociación con la consejería.
Según publica El Condidencial Digital, el actual ministro del Interior concedió en marzo de 2010 una entrevista a la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en la que dijo que “es importante no perder de vista que ETA sigue intentando causar el mayor sufrimiento a nuestra sociedad y, por tanto, no podemos relajar las medidas de seguridad”.
“Mientras ETA exista, el nivel de protección para los amenazados se mantendrá intacto”, aseguró entonces el ex secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho.

Dinamia vende su participación en Segur Ibérica por 13 millones de eurosDinamia Capital Privado, sociedad gestionada por Nmas1, ha acordado vender toda la participación que ostentaba en las sociedades Segur Ibérica y Hortus Mundi (Grupo Segur) por unos 13 millones de euros, con lo que Dinamia multiplicaría por 1,24 veces su inversión inicial, ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los compradores son los inversores financieros MCH Private Equity y Corpfin Capital, actuales accionistas de ambas compañías, y a la propia sociedad Segur Ibérica, empresa dedicada al sector de la seguridad privada.
Dinamia Capital Privado invirtió en la compañía en marzo de 2004 junto con el fondo Nmás1 Private Equity Fund LP, el cual ha vendido su participación en las mismas condiciones que Dinamia.
El cierre de dicha transacción, previsto para el próximo mes de septiembre, está sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes de las autoridades españolas de defensa de la competencia.
La venta de la participación en Grupo Segur se enmarca en la estrategia de Dinamia de rotación y rejuvenecimiento de la cartera desde compañías maduras y de exposición a servicios exclusivamente en España, hacia compañías sólidas, líderes, con visibilidad de ingresos y mayormente exportadoras, explicó la empresa en un comunicado.
MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carris llega a los blogs autorizados de USECNETWORK International Magazine
Hola amigo/as. Lo primero, un saludo a todos los seguidores de USECNETWORK International Magazine. Y mi agradecimiento al administrador de la red por ‘ficharme’. Sí, a partir de ahora participo en los BLOGS AUTORIZADOS dentro de la plataforma USECNETWORK International Magazine.
Espero mantener el nivel esperezado porque según informan ‘Estamos abriendo una zona dentro de nuestra plataforma para que BLOGGERS de primer nivel (consideramos que tú lo eres) de la seguridad y las emergencias tengan un espacio propio para poder escribir sus post de opinión y éstos tengan la máxima difusión posible’.
Nace así este blog, MEMORICE el dominio y añádalo a sus favoritos, comparta en Facebook, envíe por mail, DIFUNDA USECNETWORK.
¡Bienvenido al universo USECNETWORK!
Gracias de todo corazón. 
Juan Antonio Carreras Espallardo ‘Carris’

Detenidas 20 personas por la compraventa de títulos académicos falsos por hasta 3.500 eurosLAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria ha desarticulado una red de compraventa de títulos académicos falsos con la detención de más de 20 personas por un presunto delito de falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y, en algunos casos, intrusismo laboral, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.
A raíz de las investigaciones llevadas a cabo dentro de la Operación Diploma, a instancias del Juzgado de Instrucción número 7 de Telde, se averiguó que en el IES Profesor Antonio Cabrera Pérez, situado en la zona de Las Remudas, un funcionario había estado manipulando las bases de datos informáticas en las que se recogían los datos educativos de los alumnos, procediendo en algunos casos a crear expedientes ficticios y, en otros, a manipular algunos ya existentes.
Ello provocó que personas que no habían cursado estudios en este centro académico y otras que, pese a sí haberlo hecho, no habían aprobado los mismos, pudieran acceder previo pago de cantidades que oscilaban entre 1.500 y 3.500 euros a certificaciones que les acreditaban la tenencia de titulaciones como Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, título de Ciclo Formativo Técnico Superior de Laboratorio de Diagnósticos Clínicos y título de Bachillerato en varias modalidades.
Los estudiantes habían usado estas certificaciones para engrosar sus currículum vitae al objeto de concurrir a oposiciones de diversa naturaleza. En otros casos, usaron las titulaciones para acceder a puestos de trabajo, incluso en algunos donde las mismas eran un requisito indispensable por desarrollarse tareas de su ámbito.
Algunas de las personas detenidas llegaron a ejercer en entidades vinculadas al ámbito de la Sanidad Canaria trabajos en la materia sin tener capacidad ni conocimientos para ello, con la gravedad implícita de tratarse de trabajos relacionados con la salud pública, por lo que las consecuencias podrían haber sido de gravedad para la integridad física de las personas atendidas.
En otros casos se averiguó que los detenidos habían usado las certificaciones expedidas para acceder a distintos estudios en otros centros, siendo admitidos con perjuicio para otros, que estando en posesión de las titulaciones exigidas y cumpliendo los demás requisitos, quedaron fuera por la entrada de los anteriores, llegando incluso algunos de ellos a estar becados.
Dicha operación policial ha concluido con la detención de dicho funcionario por su presunta participación en los ilícitos penales de falsedad documental, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos. Igualmente se ha procedido a la detención del resto de los implicados (19 personas) por su presunta participación en los ilícitos de falsedad documental, cohecho y en algunos casos intrusismo laboral. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Telde.
Fuente: EUROPA PRESS

Los Jefes y Mandos de la Policía Local de Cataluña reclaman una Ley de Policía de CataluñaLa Asociación de Jefes y Mandos de Policías Locales de Cataluña (ACCPOLC en sus siglas en catalán) han reclamado a través de un manifiesto una Ley de Policía catalana.
La ACCPOLC aboga por un sistema integrado de seguridad, “consciente de la realidad económica y social” actual, que aglutine todos los niveles de actuación policial.
La propuesta contempla que, en este nuevo modelo, participen las administraciones públicas con diferentes niveles de seguridad y responsabilidad para permitir “el desarrollo de todos los profesionales de las policías de Cataluña”.
El sistema se basaría “en el principio de proximidad al ciudadano”, debería asignar recursos “evitando duplicidades” y sería evaluado para evitar problemas como la dispersión o la ineficacia y dotado de flexibilidad para mantenerse en sintonía con los cambios que se produzcan en la sociedad.
La ACCPOLC considera “necesario” que se establezca un marco de debate “con participación de las diferentes autoridades, operadores del sistema y representantes de los policías” para consensuar “una ley que debe ser una pieza fundamental para Cataluña y su futuro”.
Fuente: policialocal.wordpress.com

Pitada de 150 pasajeros en Barajas por un vuelo a Vigo que salió de madrugada


El aeropuerto de Peinador abrió para que aterrizase el avión

El aeropuerto de Peinador extendió dos horas su horario para permitir el aterrizaje de un avión procedente de Barajas y cargado con 150 pasajeros indignados. Los viajeros, que llegaron con cuatro horas de retraso, hicieron una pitada en la puerta de embarque de Madrid que obligó a desplegar a cuatro agentes de seguridad privada y dos guardias civiles para calmarles. La protesta por las cuatro horas de retraso fue acompañada de grabaciones de vídeo que algunos querían colgar en Internet. Las capturas de unas imágenes en vídeo, tomado por una testigo, revelan la tensión que se vivió en la terminal madrileña.
Una pasajera justificaba ayer el enfado colectivo: «Era de noche, en el mostrador de atención al cliente vimos una cola enorme de gente con vuelos retrasados. El problema fue la falta de información. No nos decían si íbamos a despegar o si nos alojaban en un hotel».
El avión salía desde Madrid con la compañía Iberia a las 21.50 horas con llegada a Vigo a las 22.45. Era el último vuelo del día porque el aeropuerto de Peinador cierra a medianoche. En la puerta de embarque, un operador anunció que el despegue se retrasaba hasta las 23.57, lo que suponía una hora y media de demora. En torno a las 23.00 horas, personal de Iberia salió a la puerta de embarque y avisaron de que habría mayor retraso, hasta las 00.40 horas.
Muchos pasajeros replicaron que Peinador cerraba a medianoche y preguntaron si los envían a desviar a Santiago. La respuesta estaba en el mostrador de atención al cliente. Pero para llegar a la única oficinista, había que sortear una larga cola que no avanzaba y que estaba integrada por otros pasajeros con retrasos en vuelos, entre ellos a Santiago y Portugal, todavía más quemados porque esperaban turno desde hacía cuatro horas. Entonces, la tensión estalló y, a las 23.30 horas, los pasajeros hicieron la pitada. Aplaudían cada vez que llegaba un nuevo agente a intimidarles. «Barajas estos días es un caos», dice una testigo. Finalmente, el jefe de atención al cliente anunció que habría vuelo a Vigo. La tripulación que venía con retraso de otro vuelo no pudo enlazar con el avión pero la operadora convocó urgentemente a varios pilotos de reserva que ya habían subido a la cabina. Y hubo suerte porque Peinador extendió su horario dos horas más para que pudiese aterrizar la aeronave.
Tripulación
A bordo, el comandante de reserva dirigió un mensaje de consolación al pasaje: «Si no yo no tenía que estar aquí». El vuelo llegó a las dos de la madrugada, donde decenas de familiares esperaban pacientemente a sus allegados. Era el principio de las vacaciones.
El comandante de relevo consoló al pasaje: «Si
yo no tenía que estar aquí»

Los Mossos recuperan cuatro tractores robados y detienen a tres personas

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comisaría del Baix Camp lograron recuperar y devolver a sus propietarios cuatro tractores que habían sido robados por la fuerza en fincas de La Selva del Camp

A raíz de las investigaciones relacionadas con el suceso, los agentes detuvieron a tres personas como presuntos autores de las sustracciones. Estos son  Laszlo M., de 29 años y vecino de La Selva del Camp; Constantin Viorel A., de 24 años y Cristian Gheorghe I., de 31 años.
Desde principios del pasado mes de junio, concretamente a partir del día 9 y hasta el 18, se produjeron tres hurtos con fuerza en masías de la partida de La Selva del Camp, donde se sustrajeron hasta cuatro tractores agrícolas. Gracias a la colaboración de los propios payeses municipio, entre el 25 de junio y la semana pasada, se pudieron recuperar todos ellos. Uno de estos fue escondido durante 15 días en una finca en Reus muy próxima a La Selva del Camp, mientras que los restantes fueron recuperados en una masía de difícil acceso donde también llevaban días escondidos.
 Los agentes, también gracias a la colaboración de los vigilantes del municipio de la comarca del Baix Camp, pudieron identificar y detener a tres personas como presuntos autores de los robos. En estos momentos continúan las investigaciones de los agentes y no se descartan nuevas detenciones.
Estas actuaciones están enmarcadas dentro del Programa Operatiu Específic (POE) del Món Rural, el cual está dirigido a minimizar los delitos que giran entorno a este ámbito con el fin de garantizar la seguridad tanto en las fincas como en las partidas agrícolas.
Una problemática endémica
Los robos con fuerza en el campo es una problemática que, desde hace años, está instalada en los municipios de la comarca. Sin ir más lejos, el Diari publicaba hace cerca de un mes las quejas de payeses que aseguraban que los incidentes se producían casi a diario. Para intentar detener esta oleada de robos, Unió de Pagesos está estudiando la puesta en circulación de una pintura especial que ayudaría a recuperar el material sustraído de las masías.

Un vigilante frusta un robo en el Centro de la Memoria Histórica


Un ciudadano francés intentó sustraer una máscara masónica de gran valor histórico

Un vigilante frusta un robo en el Centro de la Memoria Histórica

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Salamanca a un hombre de nacionalidad francesa que intentó robar del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) una máscara valorada por las autoridades en unos 6.000 euros y con un destacada importancia cultural e histórica.
El suceso se produjo en torno a las 14.15 horas del viernes cuando el vigilante de seguridad del CDMH, según informaron ayer fuentes de la Comisaría de Salamanca, alertó a los agentes policiales de que tenía retenida en el interior del centro documental a una persona, cuya identidad se corresponde con las iniciales J.F.M.B., quien momentos antes había sustraído una máscara que se encontraba colgada de la pared y protegida por una mampara de cristal.

Con un valor de 6.000 euros

El objeto, con un gran valor histórico y con un precio en el mercado de unos 6.000 euros, se encontraba en la sala «Museo Recreación de una Logia Masónica», donde los visitantes e investigadores pueden apreciar algunos de los símbolos y objetos utilizados por los miembros de las logias masónicas en sus rituales encuentros secretos, informa Efe.
Una vez que los agentes de la Policía Nacional visionaron el vídeo de las cámaras de seguridad del Centro Documental de la Memoria Histórica apreciaron que la persona ahora detenida utilizó una tarjeta rígida que introdujo por uno de los laterales de la vitrina que protegía la mencionada máscara masónica y descolgándola de su percha.
Tras pasar a disposición judicial, el detenido, que no cuenta con antecedentes penales, fue puesto en libertad, según el comunicado policial.

jueves, 28 de julio de 2011

Proximos cursos Idfo en Catalunya

CONTROLADOR D' ACCESSOS
Treballadors en actiu o aturats - PRESENCIAL
BARCELONA del 05/09/2011 al 20/09/2011
  
SEGURETAT PRIVADA : ESCANNER
Treballadors en actiu o aturats - PRESENCIAL
LLEIDA del 30/08/2011 al 05/09/2011
  
SEGURETAT PRIVADA: PROTECCIÓ I SEGURETAT: VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Treballadors en actiu o aturats - PRESENCIAL
BARCELONA del 14/09/2011 al 26/09/2011
  
DEFENSA PERSONAL POLICIAL
Treballadors del sector seguretat privada o aturats - PRESENCIAL
BARCELONA del 14/09/2011 al 29/09/2011
  
OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA TIPUS C
Treballadors del sector seguretat privada o aturats - PRESENCIAL
BARCELONA del 12/09/2011 al 27/09/2011

El conductor del accidente de Orís, acusado de homicidio(avui.cat). El accidente de tráfico en el término municipal de Orís (Osona), donde el martes murieron cuatro jóvenes y una quinta persona resultó herida gravemente, lo habría provocado el conductor del otro turismo implicado, que resultó ilegal lès. Se trata de un joven de 19 años y vecino de Sant Hipòlit de Voltregà. Los Mossos d’Esquadra consideran que hay motivos para acusarlo de homicidio imprudente.
Tras la correspondiente investigación, la policía ha llegado a la conclusión de que el joven conductor habría cometido una serie de infracciones hasta colisionar por alcance con el vehículo de las víctimas. El joven no ha sido detenido, pero se le acusa de cuatro delitos de homicidio por imprudencia y de un quinto delito de lesiones por imprudencia al joven que resultó herido gravemente, según informaron fuentes de los Mossos.
Las víctimas son dos vecinos de Vic de 20 años, un vecino de Folgueroles de 25 años y un vecino de Taradell de 20 años.

World Police & Fire Games 2011 New York – Juegos Mundiales de Policías y Bomberos 2011 Nueva York

105 años de prisión para ‘Txapote’ por ordenar asesinar a Fernando BuesaMADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá una pena de 105 años de prisión contra el ex jefe militar de ETA Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, por ordenar el asesinato en febrero de 2000 del portavoz del PSE Fernando Buesa.
Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, ‘Txapote’ ordenó en una cita orgánica a los miembros del ‘comando Ituren’ Asier Carrera, Luis Mariñelarena y Diego Ugarte –ya condenados a 100 años como autores materiales del atentado– que recabaran información exhaustiva sobre el dirigente socialista alavés y le causaran la muerte.
El fiscal Daniel Campos especifica que la orden se enmarcaba en la campaña iniciada por ETA contra miembros del PSE tras la ruptura de la tregua de 1998. En aquel entonces, ‘Txapote’ era responsable de los comandos ilegales de la banda terrorista.
Los tres integrantes del talde “intentaron acabar con la vida” del dirigerente socialista alavés hasta en tres ocasiones “sin poder llegar a ejecutar la acción por diversas circunstancias”.
El 22 de febrero de 2000 el comando colocó una furgoneta bomba en la zona universitaria de Vitoria (Álava), zona habitual de paso de Buesa hacia su domicilio. Al llegar el socialista y su escolta, Jorge Díez, a la altura del vehículo, accionaron el mando a distancia provocando la explosión del artefacto y la muerte de ambos.
La Fiscalía considera culpable a ‘Txapote’ de dos delitos de terrorismo con resultado de muerte (30 años), dos con resultado de lesiones (13 años), uno de estragos (16 años) y falsificación con finalidad terrorista.
El fiscal pide además una compesación en concepto de responsabilidad civil de más de 300.000 euros para los familiares de los dos fallecidos.
Fuene: EUROPA PRESS
Foto: POOL

Bajan un 12% los hurtos en el metro de Barcelona en el primer fin de semana que patrullan Mossos y Guardia Urbana
El número de hurtos este fin de semana en el Metro de Barcelona ha descendido un 12 por ciento respecto al anterior, según han informado a Europa Press fuentes de los Mossos d’Esquadra.
La Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra han empezado este sábado a patrullar por el Metro de la capital catalana con el objetivo de reducir el número de robos en el suburbano y tener más control en cuestiones de seguridad.
El dispositivo que se puso en marcha tiene cuatro líneas de actuación: patrullas de agentes que realizan un recorrido preestablecido, patrullas dirigidas que van a los lugares donde son necesarios de forma puntual, agentes fijos en las seis principales estaciones (Sants, Passeig de Gràcia, Espanya, Catalunya, Diagonal y Sagrera) y patrullas de paisano.
Fuente: policialocal.wordpress.com

La protección de las infraestructuras críticasLa protección de las infraestructuras críticas es una preocupación de los Estados desarrollados. El alto nivel de desarrollo de las sociedades occidentales descansa en su mayor parte en una serie de servicios básicos y esenciales cuya prestación radica mayoritariamente en el sector privado. Garantizar la seguridad de los suministros de estos servicios básicos ante nuevas amenazas es una responsabilidad no sólo de las administraciones públicas sino que es necesaria la concienciación y colaboración de los operadores privados.
En este documento la Analista Principal del IEEE, María José Caro Bejarano, presenta el concepto de infraestructura crítica y su tratamiento a nivel internacional y nacional.

La Generalitat abre el proceso para conceder menciones a la seguridad privada en CataluñaEl departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña publicó el pasado 12 de julio la ‘Resolución de convocatoria del proceso para la concesión de menciones en el ámbito de la Seguridad Privada en Cataluña para el año 2011’. El plazo para presentar propuestas y candidaturas estará abierto hasta el 30 de septiembre.
Los requisitos de las personas o entidades que opten a las menciones, la documentación que es necesario aportar y los criterios de valoración se rigen por laOrden INT/52/2011, de 30 de marzo, por la cual se aprueba el procedimiento de concesión.
Categorías y criterios para presentar candidaturas
Según establece el texto, se puede optar a cuatro modalidades diferentes: condecoración honorífica, distinción honorífica, diploma y placa de honor.
Pueden presentar propuestas tanto personas físicas como entidades jurídicas, bien sean públicas o privadas, o una agrupación de ellas, en favor de cualquiera de las personas o entidades que cumplan los requisitos necesarios para optar a cada una de las modalidades previstas.
Ninguna persona física o entidad puede proponerse a sí misma. Tampoco es posible proponer a entidades que compartan unidad de propósito o unidad directiva. Sin embargo, las empresas de seguridad pueden proponer al personal integrado en su plantilla.
Más información:
Más información: http://www.gencat.cat/index_cas.htm

Noticias agencias La Asociación de Escoltas pide a Ares soluciones para su futuro laboral


Los escoltas instan a Interior, a través de un comunicado, a que muestre "voluntad política suficiente" para que se puedan enfrentar al futuro con posibilidades laborales.
Recuerdan también que este colectivo está integrado por más de quinientas personas "perfectamente capacitadas y formadas, y que han trabajado a cara descubierta lo que, por razones obvias, les cerrará numerosas puertas laborales".
La citada asociación también asegura que la retirada de protección a colectivos amenazados por ETA en el País Vasco como consecuencia del anuncio de la banda terrorista del cese permanente de sus acciones es "precipitada y peligrosa". EFE

La alta definición ahora llega a las cámaras de la video vigilancia con la promesa de aumentar la seguridad


Estos dispositivos con HD permiten observar en forma simultánea tanto la vista panorámica como las distintas perspectivas de los detalles de una escena, ya sea en vivo o sobre el video grabado. La demanda crece por el lado del Estado, el transporte y los grandes comercios

La video vigilancia es uno de los negocios de mayor expansión en la Argentina, debido al nivel actual de delincuencia y a la necesidad de las empresas de ejercer un mayor control interno.
Así coincidieron en señalar ante iProfesional.com voceros de empresas que participaron en la edición 2011 de la Seguriexpo Buenos Aires, una exposición dedicada a la seguridad integral, que se realizó en La Rural de Palermo.
Durante la muestra, hubo demostraciones de distintos dispositivos de seguridad, como control de acceso por biometría (huella dactilar, facial, vena del dedo); alambrados electrificados y videocámaras.
En este último caso, se destacaron los equipos que se pueden administrar y monitorear a través de los protocolos de Internet (IP, sigla en inglés) y en alta definición (HD, sigla en inglés).
En el caso de las cámaras, la movida a favor del IP y el HD es impulsada por fabricantes que compiten con las empresas que venden equipos analógicos, los predominantes en la Argentina.
En el mercado mundial de video vigilancia, la penetración del video de red IP es del 25%, aunque en el país sólo alcanza el 15%.
Las razones para el predominio de los analógicos son la falta de actualización tecnológica, de educación del usuario final y la resistencia de los vendedores que tienen interés en este mercado.
Se trata de uno de los últimos reductos de una tecnología que ya fue suplantada en otros segmentos, como la televisión y la fotografía.
Los argumentos que esgrimen desde los fabricantes digitales a favor de su formato es que las cámaras analógicas requieren de una instalación más compleja que las electrónicas y los resultados en la captura de imagen son inferiores.
En cambio, el formato digital se diferencia por la mejora de la calidad de video, el uso multifuncional del mismo y los mejores costos totales.
El mercado de video vigilancia creció en promedio a nivel mundial un 10% anual durante la última década y esta tendencia continuará hasta 2020.
¿Qué ventajas trae el HD a la video vigilancia? Según explicó a iProfesional.com Daniel Schapira, presidente del distribuidor Drams Technology, las cámaras que soportan este formato permiten una vista panorámica y en detalle desde un solo aparato.
A diferencia de los sistemas convencionales y analógicos, de circuitos cerrados de TV, en los cuales con una sola cámara se puede ver o una vista panorámica o una vista detallada, las cámaras de alta definición permiten observar en forma simultánea tanto la panorámica como las distintas perspectivas de los detalles de una escena, ya sea en vivo o sobre el video grabado.
Así, llegan al mercado equipos con resoluciones de hasta 16 MP, con una resolución equivalente a 50 cámaras convencionales. Las imágenes resultantes son de alta calidad y nitidez, y se puede realizar un zoom digital sin que aparezca el efecto molesto de pixelado.
Modelos todo terreno
Además del HD, las nuevas cámaras se distinguen por sus capacidades de alta sensibilidad para captar imágenes con muy poca luminosidad, además de tamaños reducidos que las hacen difíciles de descubrir.
Por ejemplo, el fabricante Axis exhibió en La Rural el modelo Q1602/-E Network, que ofrece soluciones avanzadas para vigilancia en interiores y exteriores en bajas condiciones de luz, especialmente donde se requiere información de color en el video para mejorar el reconocimiento e identificación de objetos.
El dispositivo mantiene el foco durante la luz de día al igual que con la luz infrarroja.
Otro modelo destacado fue el M50. Con un diseño elegante y compacto, tiene sólo 13 cm. (5,1”) de ancho y 5,6 cm. (2,2”) de altura, permitiendo la vigilancia discreta, de alta calidad de 360° en HDTV. Son mini domos PTZ que muestran la imagen completa.
Aquí, un video de iProfesional.com sobre este equipo:Desde el celular
La explosión de ventas de equipos móviles con capacidades de computadoras, como “smartphones” y tabletas, también genera negocios relacionados a la seguridad.
Por ejemplo, el distribuidor Security One exhibió en Seguriexpo un software de la compañía HikVision para controlar activos en tiempo real desde celulares y dispositivos como la iPad.
Aquí, un video de iProfesional.com sobre esta aplicación con el presidente y CEO de la firma, Christian Uriel Solano:La aplicación funciona en teléfonos de alta gama con los sistemas operativos Android, Windows Phone, Symbian (Nokia) y Apple. Son necesarias una conexión WiFi o 3G para manejar el domo desde el celular o la tableta o pasar de cámara a cámara. Dependiendo del ancho de la conexión disponible y del display del dispositivo, se pueden ver hasta 8 cámaras al mismo tiempo.

Mercados
¿Cuáles son los mercados más demandantes de estos equipos de videocámaras? Alessandra Faria, directora regional de Axis para Sudamérica, señaló a la video vigilancia urbana, comercios y transportes.
En el primer caso, el Estado, en sus diferentes niveles (federal, provincial y municipal) es un gran demandante. En el segundo caso, además de la seguridad, la otra necesidad es controlar al propio personal en las góndolas de los comercios y las cadenas de producción de las fábricas. Y en el tercero, es el control de estaciones, puertos, caminos y autopistas y cabinas de peaje.

Biometría avanzada
Otro de los segmentos tratados en la exposición fue el control de acceso a edificios y plantas. Por ejemplo, Drams exhibió equipos de la marca Suprema, que integran cámaras IP, y que incluyen sistemas de tecnología de huella, tarjeta, o una clave al estilo del PIN bancario y detección de rostro, con la combinación de dos o más de estos sistemas.
Así, por ejemplo, para evitar el uso indebido de tarjetas, se habilita el acceso sólo si el usuario es fotografiado por el sistema luego de pasar el dispositivo. Así, se podrá verificar luego si utilizó la tarjeta de otra persona.
Schapira, de Drams, explica en este video de iProfesional.com, estos sistemas de Suprema:Defensa analógica
Ricardo  Katz, presidente de la empresa de seguridad Prioridad 1,
 ensayó ante iProfesional.com un contraataque del sistema de circuitos cerrados de TV (CCTV), que consiste en la toma y transmisión de imágenes compuesto por un número determinado de cámaras de video o vigilancia que transmiten las señales capturadas a uno o más monitores que forman un conjunto cerrado y limitado, puesto que sólo los componentes de dicho grupo pueden compartir esas imágenes.
Estas cámaras, distribuidas estratégicamente en una propiedad, permiten realizar una observación constante de un sitio, un proceso, la evolución de un servicio o fabricación, etc.
Pero hoy los usos son muy variados, ya que los costos bajaron notablemente en los últimos 10 años, haciéndose tan accesible como para que un particular pueda utilizar esta tecnología en su propio hogar.
Según explicó Katz, pueden tener monitores para la observación de las imágenes, o bien se pueden observar por medio de una PC o notebook, y actualmente hasta se puede realizar a través de celulares (vía Internet de banda ancha).
Pueden observarse en interiores o exteriores, con alojamientos que permiten tolerar temperaturas extremas (tanto altas como bajas), y permiten ver tanto de día como en noche cerrada. Pueden rotar y observar en 360° (paneo), hacia arriba y abajo (cabeceo). Y hay cámaras tan pequeñas que pueden hacerse instalaciones muy disimuladas.
El uso más común de un sistema de circuito cerrado de TV es el de seguridad y vigilancia, para la observación de personas en un local de compras, ingreso de personas en edificios, casas y departamentos, carga y descarga de mercaderías, estacionamientos abiertos o cerrados, aeropuertos, vías urbanas y rutas, bancos, hoteles, casinos, etc.”, señaló Katz.
Pero existen otros campos donde también se lo utiliza como el control de tránsito, monitoreo de procesos industriales, en control de líneas de producción, en medicina, colas en cajas, gerenciamiento remoto de redes de locales en una misma ciudad o dispersos en el país o en el mundo, jardines de infante, colegios y universidades y más.